Lars Larsson

Namn

NamnLars Larsson

Händelser och registrerade yrken

Född1666-04-13
Död1730-08-16, Finnbo, Norrbärke (W)
Lunginflammation
Begraven1730-08-23, Norrbärke (W)

Familj

FarLars Olofsson (1635 - 1709-03-21)
MorKarin Larsdotter (1637 - )
SysterAnna Larsdotter (1669-06-27 - )
SysterKerstin Larsdotter (1673-02-09 - )
BrorOlof Larsson (1678 - )
MakaKarin Ersdotter (1661 - 1737-06-12)
Vigsel1690-09-21, Norrbärke (W)

Fick sju barn tillsammans.

SonLars Larsson (1691-04-11 - [1691-1698])
DotterKarin Larsdotter (1693-08-13 - 1769-02-20)
DotterSara Larsdotter (1697-01-24 - )
SonLars Larsson (1698-06-23 - )

Släktskap

Treeddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8LarsLarsson1666 - 1730family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47bddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8->family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47be519a9994027dfe401c8f69e984LarsOlofsson1635 - 1709family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29e519a9994027dfe401c8f69e984->family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29e519a00a7c73d24d755caa2bc01OloffPehrsson≈1588 - ≈1635family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e519a00a7c73d24d755caa2bc01->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e519ad5fd1feeb9cc2edb82888PehrErichsson≈1550 - family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519ad5fd1feeb9cc2edb82888->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e617ac4a6f44cc01c9a61890220LarsGöransson≈1605 - 1687family_e617ac4a6f44cc01c9a61890220_e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4e617ac4a6f44cc01c9a61890220->family_e617ac4a6f44cc01c9a61890220_e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4e519b0747b11347732072f41b12GöranKnekt≈1580 - ≈1630family_e519b0747b11347732072f41b12_e617b30f4326b9d4c0ae8f6a9f3e519b0747b11347732072f41b12->family_e519b0747b11347732072f41b12_e617b30f4326b9d4c0ae8f6a9f3e617a5550d2395d79d2505b0f05LarsLarsson1691 - [1691-1698]e617a6db670120c4fe314846cd9LarsLarsson1698 - e617ab026414560bafc3506661bOlofLarsson1678 - e519ad97bff699dbd01e6430406Kerstin[1560-1568] - e519ad97bff699dbd01e6430406->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519a5120d313917d3234572c05Brita[1588-1598] - e519a5120d313917d3234572c05->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e617a8b2a9197912b1631e3b29KarinLarsdotter1637 - e617a8b2a9197912b1631e3b29->family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29e617b30f4326b9d4c0ae8f6a9f3Valborg1572 - 1666e617b30f4326b9d4c0ae8f6a9f3->family_e519b0747b11347732072f41b12_e617b30f4326b9d4c0ae8f6a9f3e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4KerstinMichelsdotter1614 - 1697e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4->family_e617ac4a6f44cc01c9a61890220_e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4ddc19572bde3e2c72161acca90eKarinLarsdotter1693 - 1769e617a5f32383789beae898106eSaraLarsdotter1697 - ddc1a7d9a381ada031aa45ff47bKarinErsdotter1661 - 1737ddc1a7d9a381ada031aa45ff47b->family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47be617a9ac75374aa691ee0724ef8AnnaLarsdotter1669 - e617aa5dc5e7bebe66460438957KerstinLarsdotter1673 - family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47b->e617a5550d2395d79d2505b0f05family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47b->e617a6db670120c4fe314846cd9family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47b->ddc19572bde3e2c72161acca90efamily_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47b->e617a5f32383789beae898106efamily_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29->ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29->e617ab026414560bafc3506661bfamily_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29->e617a9ac75374aa691ee0724ef8family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29->e617aa5dc5e7bebe66460438957family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a9994027dfe401c8f69e984family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519a00a7c73d24d755caa2bc01family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b0747b11347732072f41b12family_e617ac4a6f44cc01c9a61890220_e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4->e617a8b2a9197912b1631e3b29family_e519b0747b11347732072f41b12_e617b30f4326b9d4c0ae8f6a9f3->e617ac4a6f44cc01c9a61890220