Karin Larsdotter

Namn

NamnKarin Larsdotter

Händelser och registrerade yrken

Född1693-08-13, Finnbo, Norrbärke (W)
Död1769-02-20, Kolartorpet, Norrbärke (W)
Begraven1769-03-04, Norrbärke (W)

Familj

FarLars Larsson (1666-04-13 - 1730-08-16)
MorKarin Ersdotter (1661 - 1737-06-12)
BrorLars Larsson (1691-04-11 - [1691-1698])
SysterSara Larsdotter (1697-01-24 - )
BrorLars Larsson (1698-06-23 - )
MakeJohan Bång (1690-09-20 - 1749-06-15)
Vigsel1714-08-05, Norrbärke (W)

Fick tre eller fyra söner och fyra eller fem döttrar tillsammans.

DotterCatharina Jansdotter (1716-11-23 - )
SonLars Jansson (1727 - )
SonJohan Jansson (1729-07-22 - )
DotterSara Jansdotter (1732-07-22 - [1765-1809])
DotterMaria Jansdotter (1736-08-23 - )

Anteckningar

Dödboken uppger födelseår 1696 (ingen match i födelseboken. Ev. kan det vara två systrar.

Släktskap

Treeddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8LarsLarsson1666 - 1730family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47bddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8->family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47be519a9994027dfe401c8f69e984LarsOlofsson1635 - 1709family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29e519a9994027dfe401c8f69e984->family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29e519a00a7c73d24d755caa2bc01OloffPehrsson≈1588 - ≈1635family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e519a00a7c73d24d755caa2bc01->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e617ac4a6f44cc01c9a61890220LarsGöransson≈1605 - 1687family_e617ac4a6f44cc01c9a61890220_e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4e617ac4a6f44cc01c9a61890220->family_e617ac4a6f44cc01c9a61890220_e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4dde55aa0c0a5aaeb31ed2174069LarsJansson1727 - dde55b0b19f6644248c9d1399cJohanJansson1729 - ddc195515753fb89583192856fJohanBång1690 - 1749family_ddc195515753fb89583192856f_ddc19572bde3e2c72161acca90eddc195515753fb89583192856f->family_ddc195515753fb89583192856f_ddc19572bde3e2c72161acca90ee617a5550d2395d79d2505b0f05LarsLarsson1691 - [1691-1698]e617a6db670120c4fe314846cd9LarsLarsson1698 - ddc19572bde3e2c72161acca90eKarinLarsdotter1693 - 1769ddc19572bde3e2c72161acca90e->family_ddc195515753fb89583192856f_ddc19572bde3e2c72161acca90ee519a5120d313917d3234572c05Brita[1588-1598] - e519a5120d313917d3234572c05->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e617a8b2a9197912b1631e3b29KarinLarsdotter1637 - e617a8b2a9197912b1631e3b29->family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4KerstinMichelsdotter1614 - 1697e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4->family_e617ac4a6f44cc01c9a61890220_e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4ddc1a7d9a381ada031aa45ff47bKarinErsdotter1661 - 1737ddc1a7d9a381ada031aa45ff47b->family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47bddc142ff42272b119a19d84952SaraJansdotter1732 - [1765-1809]dde559caf32751946443d06877fCatharinaJansdotter1716 - dde55bdedf93f560d83d960542cMariaJansdotter1736 - e617a5f32383789beae898106eSaraLarsdotter1697 - family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47b->e617a5550d2395d79d2505b0f05family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47b->e617a6db670120c4fe314846cd9family_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47b->ddc19572bde3e2c72161acca90efamily_ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8_ddc1a7d9a381ada031aa45ff47b->e617a5f32383789beae898106efamily_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29->ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a9994027dfe401c8f69e984family_e617ac4a6f44cc01c9a61890220_e617ad23bd945fbce0cc1ebc7a4->e617a8b2a9197912b1631e3b29family_ddc195515753fb89583192856f_ddc19572bde3e2c72161acca90e->dde55aa0c0a5aaeb31ed2174069family_ddc195515753fb89583192856f_ddc19572bde3e2c72161acca90e->dde55b0b19f6644248c9d1399cfamily_ddc195515753fb89583192856f_ddc19572bde3e2c72161acca90e->ddc142ff42272b119a19d84952family_ddc195515753fb89583192856f_ddc19572bde3e2c72161acca90e->dde559caf32751946443d06877ffamily_ddc195515753fb89583192856f_ddc19572bde3e2c72161acca90e->dde55bdedf93f560d83d960542c