Anna Gustafsdotter

Namn

NamnAnna Gustafsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1618, By, Norrbärke (W)
BosattMatsbo, Norrbärke (W)
BosattÅsmansbo, Norrbärke (W)
Död[1687-1705] (beräknat)

Familj

FarGustaf Mattsson (≈1590 - 1668-05-03)
MorBrita Andersdotter (≈1595 - )
SysterMarit Gustafsdotter (1616 - )
BrorMatts Gustafsson (≈1620 - )
BrorGustaf Gustafsson (≈1630 - )
SysterKerstin Gustafsdotter (≈1635 - )
MakeHalfvard Halfvardsson (≈1610 - 1674)
Vigsel≈1645
MakeHans Andersson (1608 - )
Vigsel1677
DotterBrita Halfarsdotter (1648 - 1716-07-29)
DotterKerstin Halfvarsdotter (1669-03-21 - )

Anteckningar

Här är det något som är fel med tanke på barnens födelseår.

Släktskap

Treee4fce1f7660458a8e92d144dae9GustafMattsson≈1590 - 1668family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048e4fce1f7660458a8e92d144dae9->family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048e4fce2de8eb1733e24344681670MattsOlofsson≈1540 - family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e4fce2de8eb1733e24344681670->family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e55a150ca38519b767a0255ffb8OlofLarsson≈1525 - [1555-1605]family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e55a150ca38519b767a0255ffb8->family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e4fffd28054693d9891b964a092AndersPehrsson≈1570 - ≈1650family_e4fffd28054693d9891b964a092_e4fffd60727392ab76472a3520fe4fffd28054693d9891b964a092->family_e4fffd28054693d9891b964a092_e4fffd60727392ab76472a3520fe50003c6398775443a8b9333484PehrJonsson≈1540 - e50003c6398775443a8b9333484->e4fffd28054693d9891b964a092e4bc257d8b76921bddc31e8b74HalfvardHalfvardsson≈1610 - 1674family_e4bc257d8b76921bddc31e8b74_ddbea5cc5085451b2df62696ca8e4bc257d8b76921bddc31e8b74->family_e4bc257d8b76921bddc31e8b74_ddbea5cc5085451b2df62696ca8e4fcdd85d113f58a25f33f17aceHansAndersson1608 - family_e4fcdd85d113f58a25f33f17ace_ddbea5cc5085451b2df62696ca8e4fcdd85d113f58a25f33f17ace->family_e4fcdd85d113f58a25f33f17ace_ddbea5cc5085451b2df62696ca8e4fff7893255b248325be92b88bMattsGustafsson≈1620 - e4fff89432d7e604b021189dd12GustafGustafsson≈1630 - ddbea5cc5085451b2df62696ca8AnnaGustafsdotter1618 - [1687-1705]ddbea5cc5085451b2df62696ca8->family_e4bc257d8b76921bddc31e8b74_ddbea5cc5085451b2df62696ca8ddbea5cc5085451b2df62696ca8->family_e4fcdd85d113f58a25f33f17ace_ddbea5cc5085451b2df62696ca8e4fce317fc13a11d9eedfb5f71MaritOlofsdotter≈1550 - e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99Gertrud[1520-1530] - e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e4fce249e136f6fc04b33960048BritaAndersdotter≈1595 - e4fce249e136f6fc04b33960048->family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048e4fffd60727392ab76472a3520fAnna≈1575 - 1667e4fffd60727392ab76472a3520f->family_e4fffd28054693d9891b964a092_e4fffd60727392ab76472a3520fddbea51044544eb0f2814aec594BritaHalfarsdotter1648 - 1716e4fcd7ecfcb7b686950d50505adKerstinHalfvarsdotter1669 - e4fff6ec4511907ebd379fdc0dMaritGustafsdotter1616 - e4fff93b3644caf2b734346906aKerstinGustafsdotter≈1635 - family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->e4fff7893255b248325be92b88bfamily_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->e4fff89432d7e604b021189dd12family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->ddbea5cc5085451b2df62696ca8family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->e4fff6ec4511907ebd379fdc0dfamily_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->e4fff93b3644caf2b734346906afamily_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->e4fce1f7660458a8e92d144dae9family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->e4fce317fc13a11d9eedfb5f71family_e4fffd28054693d9891b964a092_e4fffd60727392ab76472a3520f->e4fce249e136f6fc04b33960048family_e4bc257d8b76921bddc31e8b74_ddbea5cc5085451b2df62696ca8->ddbea51044544eb0f2814aec594family_e4bc257d8b76921bddc31e8b74_ddbea5cc5085451b2df62696ca8->e4fcd7ecfcb7b686950d50505ad