Karin Torstensdotter

Namn

NamnKarin Torstensdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

MakePehr Olofsson (≈1600 - 1669-11-21)
Vigsel≈1625
SonHans Pehrsson (1626 - 1701-03-24)
SonAnders Pehrsson (1628 - )
SonOlof Pehrsson (1639 - )
DotterKerstin Pehrsdotter (≈1645 - )

Släktskap

Treedd9ea0339839c3a6f107c5ba88HansPehrsson1626 - 1701e4c2a7faffd494e7a2f78929b0bAndersPehrsson1628 - e4c2a8916af3249dc82e1bf2c1cOlofPehrsson1639 - e4c2a2cd01a67ff436661861339PehrOlofsson≈1600 - 1669family_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9e4c2a2cd01a67ff436661861339->family_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9dd9ea2278e13884c346179bc3f9KarinTorstensdotter≈1605 - 1674dd9ea2278e13884c346179bc3f9->family_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9e4c2aa7f3842aebc2afccff0bcdKerstinPehrsdotter≈1645 - family_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9->dd9ea0339839c3a6f107c5ba88family_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9->e4c2a7faffd494e7a2f78929b0bfamily_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9->e4c2a8916af3249dc82e1bf2c1cfamily_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9->e4c2aa7f3842aebc2afccff0bcd