Hans Pehrsson

Namn

NamnHans Pehrsson
Alternativt namnHans Pährsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarPehr Olofsson (≈1600 - 1669-11-21)
MorKarin Torstensdotter (≈1605 - 1674)
BrorAnders Pehrsson (1628 - )
BrorOlof Pehrsson (1639 - )
SysterKerstin Pehrsdotter (≈1645 - )
MakaN N
Vigsel≈1650
MakaElisabeth Olsdotter (1642 - 1703)
Vigsel
SonPehr Hansson (1651 - 1715-03-13)
SonLars Hansson (≈1655 - )
SonErich Hansson (≈1658 - )
DotterAnna Hansdotter (1662-01-05 - )
DotterElisabet Hansdotter (1663-12-06 - )
SonHans Hansson (1666-05-13 - )
SonDaniel Hansson (1669-10-24 - )
DotterSara Hansdotter (1672-03-17 - )
SonJohan Hansson (≈1676-01-23 - 1734-03-23)
DotterBrita Hansdotter (1680-07-04 - )
SonOlof Hansson (1682-02-12 - )

Släktskap

Treedd9ea0339839c3a6f107c5ba88HansPehrsson1626 - 1701dd7ac4ffee9505754cabfa109a4JohanHansson≈1676 - 1734dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->dd7ac4ffee9505754cabfa109a4e4c2b1c0f36842a7cbe939ad0cPehrHansson1651 - 1715dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->e4c2b1c0f36842a7cbe939ad0ce4c2b2fdbf0cd3f984a36bc7c2LarsHansson≈1655 - dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->e4c2b2fdbf0cd3f984a36bc7c2e4c2b79fe81afcc6e09c6912d4ErichHansson≈1658 - dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->e4c2b79fe81afcc6e09c6912d4e4c2bc299db5b25ed513ff10ebcHansHansson1666 - dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->e4c2bc299db5b25ed513ff10ebce4c2bcd0ec03192c4cf0529d311DanielHansson1669 - dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->e4c2bcd0ec03192c4cf0529d311e4c2bf1de2a4b3ceb3e4d03bbeeOlofHansson1682 - dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->e4c2bf1de2a4b3ceb3e4d03bbeee4c2b895e9d46d14d002b0bf5b4AnnaHansdotter1662 - dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->e4c2b895e9d46d14d002b0bf5b4e4c2bb585c66358554e61636918ElisabetHansdotter1663 - dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->e4c2bb585c66358554e61636918e4c2bdbb7b241fc86067ee6888bSaraHansdotter1672 - dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->e4c2bdbb7b241fc86067ee6888be4c2be7e92e179b067b61a76a4eBritaHansdotter1680 - dd9ea0339839c3a6f107c5ba88->e4c2be7e92e179b067b61a76a4efamily_dd9ea0339839c3a6f107c5ba88_dd9ea0c361b7be5201eb56ec24cdd9ea0339839c3a6f107c5ba88->family_dd9ea0339839c3a6f107c5ba88_dd9ea0c361b7be5201eb56ec24ce4c2a2cd01a67ff436661861339PehrOlofsson≈1600 - 1669family_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9e4c2a2cd01a67ff436661861339->family_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9e4c2a7faffd494e7a2f78929b0bAndersPehrsson1628 - e4c2a8916af3249dc82e1bf2c1cOlofPehrsson1639 - dd9ea2278e13884c346179bc3f9KarinTorstensdotter≈1605 - 1674dd9ea2278e13884c346179bc3f9->family_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9dd9ea0c361b7be5201eb56ec24cElisabethOlsdotter1642 - 1703dd9ea0c361b7be5201eb56ec24c->family_dd9ea0339839c3a6f107c5ba88_dd9ea0c361b7be5201eb56ec24ce4c2aa7f3842aebc2afccff0bcdKerstinPehrsdotter≈1645 - family_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9->dd9ea0339839c3a6f107c5ba88family_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9->e4c2a7faffd494e7a2f78929b0bfamily_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9->e4c2a8916af3249dc82e1bf2c1cfamily_e4c2a2cd01a67ff436661861339_dd9ea2278e13884c346179bc3f9->e4c2aa7f3842aebc2afccff0bcd