Ingeborg Olofsdotter

Namn

NamnIngeborg Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1625, By, Norrbärke (W)
Död1674, By, Norrbärke (W)

Familj

FarOlof Pehrsson (≈1570 - ≈1640)
MorIngeborg ([1590-1620] - [1671-1691])
HalvsysterElin Olofsdotter (≈1605 - [1644-1675])
HalvbrorPehr Olsson (≈1610 - ≈1660)
HalvsysterMarith Olofsdotter (≈1615 - )
HalvsysterKarin Olofsdotter (≈1620 - )
HalvsysterIngeborg Olofsdotter (≈1625 - )
HalvsysterKerstin Olofsdotter (1628 - )
MakeHalfvard Sigfridsson (≈1615 - 1674)
Vigsel≈1648
SonOloff Halfuarsson (1649 - 1709-05-23)
SonSighfridh Halfuarsson (1651 - 1718-01-29)
SonPehr Halfuarsson (≈1655 - [1680-1735])
SonAnders Halfuarsson (≈1661-12-22 - [1680-1741])
DotterAnna Halvardsdotter (≈1662-12-07 - 1728-09-20)
SonMats Halfwarsson (≈1666-04-29 - [1680-1746])
SonNils Halvarsson (≈1669-01-31 - )
SonErich Halfuarsson (1673-12-07 - [1680-1753])

Släktskap

Treee59a5a8cf5535e7f44a423dc305OlofPehrsson≈1570 - ≈1640e55a0927af81002230dfcba55bbPehrOlsson≈1610 - ≈1660e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->e55a0927af81002230dfcba55bbde9316d07307df2587bfee5bc4bElinOlofsdotter≈1605 - [1644-1675]e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->de9316d07307df2587bfee5bc4be55a09f640d22c819f4603fd200MarithOlofsdotter≈1615 - e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->e55a09f640d22c819f4603fd200e55a0a9ef1552d422cc82ba4d49IngeborgOlofsdotter≈1625 - e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->e55a0a9ef1552d422cc82ba4d49e55a0f8d1897d3be185128c7bc4KarinOlofsdotter≈1620 - e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->e55a0f8d1897d3be185128c7bc4e55a101b3dd654eab2219c32384KerstinOlofsdotter1628 - e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->e55a101b3dd654eab2219c32384family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_dd9e5ccaf902da135b372200a4e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_dd9e5ccaf902da135b372200a4e55a10db23026b507b840a1b663PehrLarsson≈1530 - ≈1610e55a10db23026b507b840a1b663->e59a5a8cf5535e7f44a423dc305e55a13b89a47cedd74a15f5a408LarsPehrsson≈1500 - ≈1560family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802e55a13b89a47cedd74a15f5a408->family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802dd9e59573912ad5b1fd645a2c2bOloffHalfuarsson1649 - 1709dd9e59e91d9139bc5391b7e88b9SighfridhHalfuarsson1651 - 1718dd9e5a9b0773717a3dbb528cf4AndersHalfuarsson≈1661 - [1680-1741]dd9e5b2d19c603c69bd24729639PehrHalfuarsson≈1655 - [1680-1735]dd9e5b7ad09fc37ec77b45484ErichHalfuarsson1673 - [1680-1753]dd9e5bb9f5d776f6f5b8bae9cabMatsHalfwarsson≈1666 - [1680-1746]e4bf8d7b76c31f88d447918f91eNilsHalvarsson≈1669 - dd8a940340e68580a21fa658e2fHalfvardSigfridsson≈1615 - 1674family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0dd8a940340e68580a21fa658e2f->family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0IngeborgOlofsdotter≈1625 - 1674dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0dd9e5ccaf902da135b372200a4Ingeborg[1590-1620] - [1671-1691]dd9e5ccaf902da135b372200a4->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_dd9e5ccaf902da135b372200a4e55a146c1436f0b79f9ae4802Påhlsdotter≈1500 - [1530-1580]e55a146c1436f0b79f9ae4802->family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802dd6ae13087938dd1df37b7e6d3cAnnaHalvardsdotter≈1662 - 1728family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_dd9e5ccaf902da135b372200a4->dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802->e55a10db23026b507b840a1b663family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e59573912ad5b1fd645a2c2bfamily_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e59e91d9139bc5391b7e88b9family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e5a9b0773717a3dbb528cf4family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e5b2d19c603c69bd24729639family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e5b7ad09fc37ec77b45484family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e5bb9f5d776f6f5b8bae9cabfamily_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->e4bf8d7b76c31f88d447918f91efamily_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd6ae13087938dd1df37b7e6d3c