Pehr Broms

Namn

NamnPehr Broms
Alternativt namnPehr Olsson

Händelser och registrerade yrken

Född1625, Norrbärke (W)
BosattBy, Norrbärke (W)
Bosatt≈1661 (beräknat), Getbo, Norrbärke (W)
Död1697, Getbo, Norrbärke (W)
YrkeMålare

Familj

FarOlof Hansson (≈1600 - 1683)
MorElin Olofsdotter (≈1605 - [1644-1675])
BrorLars Olsson (1624 - 1688)
BrorOlof Olsson (≈1630 - )
SysterAnna Olsdotter (≈1635 - )
BrorJonas Olsson (1637 - )
BrorHans Olsson (≈1640 - )
SysterMargreta Olsdotter (1644 - )
MakaAnna Hansdotter (1644 - 1697)
Vigsel1661, Norrbärke (W)
SonHans Persson (1663-01-06 - )
DotterKerstin Persdotter (≈1665-12-24 - )
SonOlof Persson (≈1669-07-11 - )
SonPer Persson (≈1672-12-22 - 1733-01-28)
DotterMargreta Persdotter (1677 - )
SonJohan Persson (≈1680-10-10 - )
SonElias Persson (1682 - )

Släktskap

Treedd8e38a3a5e227120e0f83c62d2PehrBroms1625 - 1697family_dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2_dd8e391b1ee436f73dab94fe822dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2->family_dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2_dd8e391b1ee436f73dab94fe822de93169ac4e655c2399893051eaOlofHansson≈1600 - 1683family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4bde93169ac4e655c2399893051ea->family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4be55a045874f1cd652a8622d705eHansMålare≈1570 - e55a045874f1cd652a8622d705e->de93169ac4e655c2399893051eae59a5a8cf5535e7f44a423dc305OlofPehrsson≈1570 - ≈1640family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e55a10db23026b507b840a1b663PehrLarsson≈1530 - ≈1610e55a10db23026b507b840a1b663->e59a5a8cf5535e7f44a423dc305dd8e103f7455a1d540f197e5555PerPersson≈1672 - 1733dda13b6e7a442cf567fd20c9f72OlofPersson≈1669 - e50cd14ea0f48a9503c3f4fc055HansPersson1663 - e50cd7b4c7b2565afd2b772f6b3JohanPersson≈1680 - e50cd9c9d373ab75ca6cae31c7dEliasPersson1682 - e55a00bfb4d58185759e574ffc5LarsOlsson1624 - 1688e55a018cae25880c4f7174196e0OlofOlsson≈1630 - e55a027bb7264fb21451414606eJonasOlsson1637 - e55a02ff8bc57a8b7c3975adae1HansOlsson≈1640 - de9316d07307df2587bfee5bc4bElinOlofsdotter≈1605 - [1644-1675]de9316d07307df2587bfee5bc4b->family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4be55a07ef50c6181b2e5878fdd52Anna[1580-1585] - e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e50cd36b73e2ddf6d950785ead3KerstinPersdotter≈1665 - e50cd723f7947a5c5ac10f39c6aMargretaPersdotter1677 - dd8e391b1ee436f73dab94fe822AnnaHansdotter1644 - 1697dd8e391b1ee436f73dab94fe822->family_dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2_dd8e391b1ee436f73dab94fe822e55a01fca915c841cb80d0e53d9AnnaOlsdotter≈1635 - e55a03b6da05ab4204c891167a0MargretaOlsdotter1644 - family_dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2_dd8e391b1ee436f73dab94fe822->dd8e103f7455a1d540f197e5555family_dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2_dd8e391b1ee436f73dab94fe822->dda13b6e7a442cf567fd20c9f72family_dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2_dd8e391b1ee436f73dab94fe822->e50cd14ea0f48a9503c3f4fc055family_dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2_dd8e391b1ee436f73dab94fe822->e50cd7b4c7b2565afd2b772f6b3family_dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2_dd8e391b1ee436f73dab94fe822->e50cd9c9d373ab75ca6cae31c7dfamily_dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2_dd8e391b1ee436f73dab94fe822->e50cd36b73e2ddf6d950785ead3family_dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2_dd8e391b1ee436f73dab94fe822->e50cd723f7947a5c5ac10f39c6afamily_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a00bfb4d58185759e574ffc5family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a018cae25880c4f7174196e0family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a027bb7264fb21451414606efamily_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a02ff8bc57a8b7c3975adae1family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a01fca915c841cb80d0e53d9family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a03b6da05ab4204c891167a0family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->de9316d07307df2587bfee5bc4b