Halfvard Sigfridsson

Namn

NamnHalfvard Sigfridsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1615, By, Norrbärke (W)
Död1674, By, Norrbärke (W)

Familj

FarSiffred Halfvarsson (≈1580 - ≈1650)
MorAnna Mattsdotter (≈1585 - [1624-1629])
SysterKarin Sigfridsdotter (≈1610 - )
SysterRebecka Sigfridsdotter (≈1616-03-24 - )
BrorOlof Sigfridsson (≈1618 - )
BrorErich Sigfridsson (≈1620 - )
SysterBrita Sigfridsdotter (≈1622 - )
SysterElisabet Sigfridsdotter (≈1624 - )
HalvsysterJudith Sigfridsdotter (≈1630 - )
MakaIngeborg Olofsdotter (≈1625 - 1674)
Vigsel≈1648
SonOloff Halfuarsson (1649 - 1709-05-23)
SonSighfridh Halfuarsson (1651 - 1718-01-29)
SonPehr Halfuarsson (≈1655 - [1680-1735])
SonAnders Halfuarsson (≈1661-12-22 - [1680-1741])
DotterAnna Halvardsdotter (≈1662-12-07 - 1728-09-20)
SonMats Halfwarsson (≈1666-04-29 - [1680-1746])
SonNils Halvarsson (≈1669-01-31 - )
SonErich Halfuarsson (1673-12-07 - [1680-1753])

Släktskap

Treedd8a940340e68580a21fa658e2fHalfvardSigfridsson≈1615 - 1674family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0dd8a940340e68580a21fa658e2f->family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0e4bc6d337557de4f727b1d04a54SiffredHalfvarsson≈1580 - ≈1650e4bf80204286c27b0685a9e0dd0JudithSigfridsdotter≈1630 - e4bc6d337557de4f727b1d04a54->e4bf80204286c27b0685a9e0dd0family_e4bc6d337557de4f727b1d04a54_e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4e4bc6d337557de4f727b1d04a54->family_e4bc6d337557de4f727b1d04a54_e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4e4fce2de8eb1733e24344681670MattsOlofsson≈1540 - family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e4fce2de8eb1733e24344681670->family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e55a150ca38519b767a0255ffb8OlofLarsson≈1525 - [1555-1605]family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e55a150ca38519b767a0255ffb8->family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99dd9e59573912ad5b1fd645a2c2bOloffHalfuarsson1649 - 1709dd9e59e91d9139bc5391b7e88b9SighfridhHalfuarsson1651 - 1718dd9e5a9b0773717a3dbb528cf4AndersHalfuarsson≈1661 - [1680-1741]dd9e5b2d19c603c69bd24729639PehrHalfuarsson≈1655 - [1680-1735]dd9e5b7ad09fc37ec77b45484ErichHalfuarsson1673 - [1680-1753]dd9e5bb9f5d776f6f5b8bae9cabMatsHalfwarsson≈1666 - [1680-1746]e4bf8d7b76c31f88d447918f91eNilsHalvarsson≈1669 - e4bf845e522658f5ae49d044dbfOlofSigfridsson≈1618 - e4bf85443db55dcb1b2b0ab74b1ErichSigfridsson≈1620 - e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4AnnaMattsdotter≈1585 - [1624-1629]e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4->family_e4bc6d337557de4f727b1d04a54_e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4e4fce317fc13a11d9eedfb5f71MaritOlofsdotter≈1550 - e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99Gertrud[1520-1530] - e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99dd6ae13087938dd1df37b7e6d3cAnnaHalvardsdotter≈1662 - 1728dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0IngeborgOlofsdotter≈1625 - 1674dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0e4bf827e0b82f1e9fdd1433599eKarinSigfridsdotter≈1610 - e4bf8376c7c5723d8c3559a3ebeRebeckaSigfridsdotter≈1616 - e4bf85eec365e5427b95a11aab1BritaSigfridsdotter≈1622 - e4bf86ab11a294f2e3743b512b5ElisabetSigfridsdotter≈1624 - family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e59573912ad5b1fd645a2c2bfamily_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e59e91d9139bc5391b7e88b9family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e5a9b0773717a3dbb528cf4family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e5b2d19c603c69bd24729639family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e5b7ad09fc37ec77b45484family_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd9e5bb9f5d776f6f5b8bae9cabfamily_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->e4bf8d7b76c31f88d447918f91efamily_dd8a940340e68580a21fa658e2f_dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0->dd6ae13087938dd1df37b7e6d3cfamily_e4bc6d337557de4f727b1d04a54_e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4->dd8a940340e68580a21fa658e2ffamily_e4bc6d337557de4f727b1d04a54_e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4->e4bf845e522658f5ae49d044dbffamily_e4bc6d337557de4f727b1d04a54_e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4->e4bf85443db55dcb1b2b0ab74b1family_e4bc6d337557de4f727b1d04a54_e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4->e4bf827e0b82f1e9fdd1433599efamily_e4bc6d337557de4f727b1d04a54_e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4->e4bf8376c7c5723d8c3559a3ebefamily_e4bc6d337557de4f727b1d04a54_e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4->e4bf85eec365e5427b95a11aab1family_e4bc6d337557de4f727b1d04a54_e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4->e4bf86ab11a294f2e3743b512b5family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->e4fce317fc13a11d9eedfb5f71