Karin

Namn

NamnKarin (Efternamn saknas)

Händelser och registrerade yrken

Född[1587-1592] (beräknat)
BosattKittlingsberg, Norrbärke (W)
Död[1671-1680] (beräknat), Norrbärke (W)

Familj

MakeOlof Larsson (≈1580 - ≈1665)
Vigsel≈1610
SonJacob Olofsson (≈1610 - 1698)
SonThomas Olofsson (≈1615 - )
DotterMarit Olofsdotter (≈1620 - [1620-1700])
SonAbraham Olofsson (≈1625 - )
DotterLisbeth Olofsdotter (1632 - )

Släktskap

Treedd88042a709f800e45a850a31bJacobOlofsson≈1610 - 1698e4d66b31dde538009b138cc00ceThomasOlofsson≈1615 - e4d66c7c1442cb383512ab77466AbrahamOlofsson≈1625 - dd88077e125324a686e59033a1fOlofLarsson≈1580 - ≈1665family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8dd88077e125324a686e59033a1f->family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8dd8807add5d5c0f3260855b12d8Karin[1587-1592] - [1671-1680]dd8807add5d5c0f3260855b12d8->family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8e4d66bf6cd3492801833fff701MaritOlofsdotter≈1620 - [1620-1700]e4d66d2a387356fce48a94d87ebLisbethOlofsdotter1632 - family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->dd88042a709f800e45a850a31bfamily_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66b31dde538009b138cc00cefamily_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66c7c1442cb383512ab77466family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66bf6cd3492801833fff701family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66d2a387356fce48a94d87eb