Olof Larsson

Namn

NamnOlof Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarLars Nilsson (≈1540 - ≈1630)
HalvbrorJacob Larsson (≈1575 - )
HalvbrorMarkus Larsson (≈1585 - )
HalvbrorEskil Larsson (≈1588 - )
HalvbrorMickel Larsson (≈1590 - )
MakaKarin ([1587-1592] - [1671-1680])
Vigsel≈1610
SonJacob Olofsson (≈1610 - 1698)
SonThomas Olofsson (≈1615 - )
DotterMarit Olofsdotter (≈1620 - [1620-1700])
SonAbraham Olofsson (≈1625 - )
DotterLisbeth Olofsdotter (1632 - )

Släktskap

Treedd88077e125324a686e59033a1fOlofLarsson≈1580 - ≈1665family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8dd88077e125324a686e59033a1f->family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8e4d66a57f4e38c962b464f564dcLarsNilsson≈1540 - ≈1630e4d66a57f4e38c962b464f564dc->dd88077e125324a686e59033a1fe4d66ed8240600ba13845ae5056JacobLarsson≈1575 - e4d66a57f4e38c962b464f564dc->e4d66ed8240600ba13845ae5056e4d66f88d1a6c722212f38797ffMarkusLarsson≈1585 - e4d66a57f4e38c962b464f564dc->e4d66f88d1a6c722212f38797ffe4d67032f9b49458898774bf825EskilLarsson≈1588 - e4d66a57f4e38c962b464f564dc->e4d67032f9b49458898774bf825e4d670d972152203d97ce697faeMickelLarsson≈1590 - e4d66a57f4e38c962b464f564dc->e4d670d972152203d97ce697faedd88042a709f800e45a850a31bJacobOlofsson≈1610 - 1698e4d66b31dde538009b138cc00ceThomasOlofsson≈1615 - e4d66c7c1442cb383512ab77466AbrahamOlofsson≈1625 - e4d66bf6cd3492801833fff701MaritOlofsdotter≈1620 - [1620-1700]e4d66d2a387356fce48a94d87ebLisbethOlofsdotter1632 - dd8807add5d5c0f3260855b12d8Karin[1587-1592] - [1671-1680]dd8807add5d5c0f3260855b12d8->family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->dd88042a709f800e45a850a31bfamily_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66b31dde538009b138cc00cefamily_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66c7c1442cb383512ab77466family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66bf6cd3492801833fff701family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66d2a387356fce48a94d87eb