Jacob Olofsson

Namn

NamnJacob Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarOlof Larsson (≈1580 - ≈1665)
MorKarin ([1587-1592] - [1671-1680])
BrorThomas Olofsson (≈1615 - )
SysterMarit Olofsdotter (≈1620 - [1620-1700])
BrorAbraham Olofsson (≈1625 - )
SysterLisbeth Olofsdotter (1632 - )
MakaBrita Mickelsdotter (≈1610 - 1679-05-26)
Vigsel1630
MakaMargreta Sigfridsdotter (≈1620 - 1692-05-26)
Vigsel1679
SonOlof Jacobsson (≈1630 - )
DotterKarin Jacobsdotter (≈1632 - )
SonMårten Jacobsson (≈1635 - )
SonHindrich Jacobsson (≈1640 - )
SonJohan Jacobsson (≈1645 - )
SonAbraham Jacobsson (1650 - 1702)
SonMichel Jacobsson ([1651-1652] - 1743-04-23)

Släktskap

Treedd88042a709f800e45a850a31bJacobOlofsson≈1610 - 1698family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5dd88042a709f800e45a850a31b->family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5family_dd88042a709f800e45a850a31b_e4d65e7874572656ba71881c36dd88042a709f800e45a850a31b->family_dd88042a709f800e45a850a31b_e4d65e7874572656ba71881c36dd88077e125324a686e59033a1fOlofLarsson≈1580 - ≈1665family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8dd88077e125324a686e59033a1f->family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8e4d66a57f4e38c962b464f564dcLarsNilsson≈1540 - ≈1630e4d66a57f4e38c962b464f564dc->dd88077e125324a686e59033a1fdd87f4595393fc12fa9064de171MichelJacobsson[1651-1652] - 1743dd885ca48ae7aefa374da439f60AbrahamJacobsson1650 - 1702e4d66101f5d5b9f91cb0f047b6OlofJacobsson≈1630 - e4d662f4e5e60650e38aa0568c0MårtenJacobsson≈1635 - e4d664c9a861fe26c1abc5b5819HindrichJacobsson≈1640 - e4d665bdc6a2dd82f7b680f0c6fJohanJacobsson≈1645 - e4d66b31dde538009b138cc00ceThomasOlofsson≈1615 - e4d66c7c1442cb383512ab77466AbrahamOlofsson≈1625 - dd8807add5d5c0f3260855b12d8Karin[1587-1592] - [1671-1680]dd8807add5d5c0f3260855b12d8->family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8e4d662270545087ca700ce9a79cKarinJacobsdotter≈1632 - dd8804a57ea4e57a9505534c9c5BritaMickelsdotter≈1610 - 1679dd8804a57ea4e57a9505534c9c5->family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5e4d65e7874572656ba71881c36MargretaSigfridsdotter≈1620 - 1692e4d65e7874572656ba71881c36->family_dd88042a709f800e45a850a31b_e4d65e7874572656ba71881c36e4d66bf6cd3492801833fff701MaritOlofsdotter≈1620 - [1620-1700]e4d66d2a387356fce48a94d87ebLisbethOlofsdotter1632 - family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5->dd87f4595393fc12fa9064de171family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5->dd885ca48ae7aefa374da439f60family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5->e4d66101f5d5b9f91cb0f047b6family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5->e4d662f4e5e60650e38aa0568c0family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5->e4d664c9a861fe26c1abc5b5819family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5->e4d665bdc6a2dd82f7b680f0c6ffamily_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5->e4d662270545087ca700ce9a79cfamily_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->dd88042a709f800e45a850a31bfamily_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66b31dde538009b138cc00cefamily_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66c7c1442cb383512ab77466family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66bf6cd3492801833fff701family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66d2a387356fce48a94d87eb