Elsa Månsdotter

Namn

NamnElsa Månsdotter

Händelser och registrerade yrken

Född[1615-1640] (beräknat)
BosattHägernäs, Ramsberg (T)
BosattNorrbärke (W)
Död1703, Norrbärke (W)

Familj

MakeArvid Larsson ([1615-1640] - [1664-1666])
Vigsel
SonLars Hägerman (≈1648 - ≈1715-01-23)
SonJohan Hägerman (1657-05-29 - 1731-11-16)

Släktskap

Treedd6d74335904a52f10e697343e5JohanHägerman1657 - 1731deac68839fa6a3abca0e62b58f2LarsHägerman≈1648 - ≈1715dd6d861532747c632cbc8dcb003ArvidLarsson[1615-1640] - [1664-1666]family_dd6d861532747c632cbc8dcb003_dd6d8677c57498812753d0e73efdd6d861532747c632cbc8dcb003->family_dd6d861532747c632cbc8dcb003_dd6d8677c57498812753d0e73efdd6d8677c57498812753d0e73efElsaMånsdotter[1615-1640] - 1703dd6d8677c57498812753d0e73ef->family_dd6d861532747c632cbc8dcb003_dd6d8677c57498812753d0e73effamily_dd6d861532747c632cbc8dcb003_dd6d8677c57498812753d0e73ef->dd6d74335904a52f10e697343e5family_dd6d861532747c632cbc8dcb003_dd6d8677c57498812753d0e73ef->deac68839fa6a3abca0e62b58f2