Kerstin Bengtsdotter

Namn

NamnKerstin Bengtsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1635, Holen, By, Norrbärke (W)
Död≈1715-01-23, By, Norrbärke (W)

Familj

FarBengt Larsson (≈1600 - [1669-1680])
MorN N (1599 - ≈1665-04-30)
BrorSven Bengtsson (≈1625 - )
SysterElisabet Bengtsdotter (≈1630 - [1670-1710])
BrorJonas Bengtsson (≈1632 - )
MakeMats Jonsson (≈1630 - 1681)
Vigsel[1655-1662] (beräknat)
DotterKarin Matsdotter (≈1662-07-27 - 1735-12-30)
SonMats Matsson (≈1664-12-11 - 1732-11-10)
DotterKerstin Matsdotter (≈1667-07-28 - )
SonJonas Matsson (≈1670-05-16 - )
SonJonas Matsson (≈1673-03-16 - )

Släktskap

Treee4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32cBengtLarsson≈1600 - [1669-1680]family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c->family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5e4bfb6575f27a8eda6ae095368bLarsOlofsson≈1575 - ≈1640e4bfb6575f27a8eda6ae095368b->e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32ce4bfb8e78b61542352e76832901OlofAndersson≈1540 - ≈1580family_e4bfb8e78b61542352e76832901_e4bfb92061d4cd3fac2650f4910e4bfb8e78b61542352e76832901->family_e4bfb8e78b61542352e76832901_e4bfb92061d4cd3fac2650f4910dd6ae0a6de131c979962316536cMatsMatsson≈1664 - 1732e4bc5d54a1144d255f78e3599adJonasMatsson≈1670 - e4bc5f7e251434fd5887afd24ecJonasMatsson≈1673 - dd6ae24b92372e3665cca82da21MatsJonsson≈1630 - 1681family_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13dd6ae24b92372e3665cca82da21->family_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13e4bfb2c379d6979b746e92d27caSvenBengtsson≈1625 - e4bfb43501a1b285455541d4bf9JonasBengtsson≈1632 - dd6ae2cac7112549249827a2f13KerstinBengtsdotter≈1635 - ≈1715dd6ae2cac7112549249827a2f13->family_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13e4bfb92061d4cd3fac2650f4910MargretaPehrsdotter≈1545 - [1586-1625]e4bfb92061d4cd3fac2650f4910->family_e4bfb8e78b61542352e76832901_e4bfb92061d4cd3fac2650f4910e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b51599 - ≈1665e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5dd786a3e72b10ffb3fba0d272a2KarinMatsdotter≈1662 - 1735e4bc5b3c0705920defeeff92e46KerstinMatsdotter≈1667 - e4bfb37bf807ce060967e3b6a76ElisabetBengtsdotter≈1630 - [1670-1710]family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->e4bfb2c379d6979b746e92d27cafamily_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->e4bfb43501a1b285455541d4bf9family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->dd6ae2cac7112549249827a2f13family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->e4bfb37bf807ce060967e3b6a76family_e4bfb8e78b61542352e76832901_e4bfb92061d4cd3fac2650f4910->e4bfb6575f27a8eda6ae095368bfamily_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13->dd6ae0a6de131c979962316536cfamily_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13->e4bc5d54a1144d255f78e3599adfamily_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13->e4bc5f7e251434fd5887afd24ecfamily_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13->dd786a3e72b10ffb3fba0d272a2family_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13->e4bc5b3c0705920defeeff92e46