Mats Jonsson

Namn

NamnMats Jonsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1630, By, Norrbärke (W)
Död1681, By, Norrbärke (W)
Drunknad

Familj

FarJon Gudmundsson ([1605-1610] - 1688)
MorKerstin Halvarsdotter (≈1605 - 1664)
BrorMickel Oxe (≈1636 - 1705-11-26)
BrorAnders Jonsson (≈1640 - [1655-1701])
SysterBrita Jonsdotter (≈1645 - [1699-1725])
HalvsysterMargareta Jonsdotter (1665-08-27 - )
HalvbrorPeder Jonsson (1668-08-09 - 1732-01-10)
MakaKerstin Bengtsdotter (≈1635 - ≈1715-01-23)
Vigsel[1655-1662] (beräknat)
DotterKarin Matsdotter (≈1662-07-27 - 1735-12-30)
SonMats Matsson (≈1664-12-11 - 1732-11-10)
DotterKerstin Matsdotter (≈1667-07-28 - )
SonJonas Matsson (≈1670-05-16 - )
SonJonas Matsson (≈1673-03-16 - )

Släktskap

Treedd6ae24b92372e3665cca82da21MatsJonsson≈1630 - 1681family_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13dd6ae24b92372e3665cca82da21->family_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13dd6ae39633224f7632949c908f5JonGudmundsson[1605-1610] - 1688e457c786f0d5f9c26693ff572aePederJonsson1668 - 1732dd6ae39633224f7632949c908f5->e457c786f0d5f9c26693ff572aee46760a08f8116d0d75612f5dbfMargaretaJonsdotter1665 - dd6ae39633224f7632949c908f5->e46760a08f8116d0d75612f5dbffamily_dd6ae39633224f7632949c908f5_e35a917a9421cc185945bfa77fddd6ae39633224f7632949c908f5->family_dd6ae39633224f7632949c908f5_e35a917a9421cc185945bfa77fde4bc1e2aa486959b3c1562a0f22HalfvardEsbiörnsson≈1560 - ≈1630e35a917a9421cc185945bfa77fdKerstinHalvarsdotter≈1605 - 1664e4bc1e2aa486959b3c1562a0f22->e35a917a9421cc185945bfa77fddd6ae0a6de131c979962316536cMatsMatsson≈1664 - 1732e4bc5d54a1144d255f78e3599adJonasMatsson≈1670 - e4bc5f7e251434fd5887afd24ecJonasMatsson≈1673 - e4bc1b026314ffc89fd9761eeeeMickelOxe≈1636 - 1705e4bc29aca20289ca4232f49b5fAndersJonsson≈1640 - [1655-1701]e35a917a9421cc185945bfa77fd->family_dd6ae39633224f7632949c908f5_e35a917a9421cc185945bfa77fddd786a3e72b10ffb3fba0d272a2KarinMatsdotter≈1662 - 1735e4bc5b3c0705920defeeff92e46KerstinMatsdotter≈1667 - dd6ae2cac7112549249827a2f13KerstinBengtsdotter≈1635 - ≈1715dd6ae2cac7112549249827a2f13->family_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13e4bc2ad16cf28a15e64ef88ef4fBritaJonsdotter≈1645 - [1699-1725]family_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13->dd6ae0a6de131c979962316536cfamily_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13->e4bc5d54a1144d255f78e3599adfamily_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13->e4bc5f7e251434fd5887afd24ecfamily_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13->dd786a3e72b10ffb3fba0d272a2family_dd6ae24b92372e3665cca82da21_dd6ae2cac7112549249827a2f13->e4bc5b3c0705920defeeff92e46family_dd6ae39633224f7632949c908f5_e35a917a9421cc185945bfa77fd->dd6ae24b92372e3665cca82da21family_dd6ae39633224f7632949c908f5_e35a917a9421cc185945bfa77fd->e4bc1b026314ffc89fd9761eeeefamily_dd6ae39633224f7632949c908f5_e35a917a9421cc185945bfa77fd->e4bc29aca20289ca4232f49b5ffamily_dd6ae39633224f7632949c908f5_e35a917a9421cc185945bfa77fd->e4bc2ad16cf28a15e64ef88ef4f